Organizační informace


Datum a místo konání
21. 5. 2024 | Konferenční centrum AV ČR, Třešť, Dr. Richtra 234, 589 01 Třešť

Odborný garant
doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc., Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Pořadatel
Viatris CZ s.r.o., ve spolupráci s Neurologickou klinikou 2. LF UK a FN Motol

Stravování
Pro účastníky je zajištěno občerstvení po dobu konání akce.

Modul: Kategorie registrací
Modul: Ubytování