Organizační informace


Datum a místo konání
19. 9. 2023 | PRIMAVERA Hotel & Congress centre, Nepomucká 1058/128, 326 00 Plzeň

Odborný garant
doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc., Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Pořadatel
Viatris CZ s.r.o., ve spolupráci s Neurologickou klinikou 2. LF UK a FN Motol

Stravování
Pro účastníky je zajištěno občerstvení po dobu konání akce.

Modul: Kategorie registrací
Modul: Ubytování