ZÁVRATĚ V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

19. 9. 2023

PRIMAVERA Hotel & Congress centre, Plzeň

Modul: Intro bannerVážená paní doktorko, vážený pane doktore,

rádi bychom Vás jménem společnosti Viatris pozvali na odborný seminář ZÁVRATĚ V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE. Odborným garantem akce bude doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc., na jehož přednášku se můžete v rámci odpoledního semináře těšit. Následovat bude přednáška MUDr. Michaely Dankové a doc. PhDr. Ondřeje Čakrta, Ph.D. Součástí programu bude i praktická část a společná diskuze.

Věříme, že vás zaujme náš odborný program a těšíme se na Vás v Plzni.

Pořadatel
Viatris CZ s.r.o., ve spolupráci s Neurologickou klinikou 2. LF UK a FN Motol

Odborný garant
doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc., Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol
Modul: Aktuality


Modul: Partneři