Jak na vertigo…

21. 5. 2024

Konferenční centrum AV ČR, Zámek Třešť

Modul: Intro banner


Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

rádi bychom Vás jménem společnosti Viatris pozvali na odborný seminář Jak na vertigo…. Odborným garantem akce bude doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc., na jehož přednášku se můžete v rámci odpoledního semináře těšit. Následovat bude přednáška MUDr. Michaely Dankové a doc. PhDr. Ondřeje Čakrta, Ph.D. Součástí programu bude i praktická část a společná diskuze.

Věříme, že vás zaujme náš odborný program a těšíme se na Vás v Konferenčním centru AV ČR v Třešti.

Pořadatel
Viatris CZ s.r.o., ve spolupráci s Neurologickou klinikou 2. LF UK a FN Motol

Odborný garant
doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc., Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol
Modul: Aktuality


Modul: Partneři